HELSENORGE

Endring i besvarelse av allergianalyser

Fra 25. september vil ikke lenger allergianalyser svares ut med klasseinndeling (RAST-klasser) 


Fra 25. september vil ikke lenger allergianalyser svares ut med klasseinndeling (RAST-klasser). 

RAST er regnet som en gammel betegnelse på allergenspesifikt IgE. Navnet stammer fra en tidligere anvendt teknikk, radioallergenosorbent test. Metoden har for flere år siden blitt erstattet av mer sensitive metoder, og vi vil, i liket med andre medisinske laboratorier i Norge, bare utgi absolutte konsentrasjoner.

Tolkningen blir som tidligere at forhøyet IgE viser en sensitivisering og ikke nødvendigvis klinisk allergi, men jo høyere verdi, desto større sannsynlighet for klinisk allergi. Allergidiagnosen kan stilles når det foreligger både klinikk og positive prøvesvar.