HELSENORGE

Endringer i rusmiddelscreening-repertoaret

Fra uke 42 vil vi oppdatere vårt repertoar innen rusmiddelscreening i urin med hensyn til de mest brukte rusmidleneFra uke 42 vil vi oppdatere vårt repertoar innen rusmiddelscreening i urin med hensyn til de mest brukte rusmidlene.

Analysene Oxycodon og Etylglucoronid vil bli inkludert i vårt screeningrepertoar og analysene Propox (Propoxyphene) og PCP (Phencyklidin) vil bli fjernet.

​Vårt repertoar vil fra uke 42 bestå av disse 12 narkotiske stoffene:

OxycodoneMetadonmetab-EDDPEtylglucoronidOpiat
MetadonCannaboidBuprenorfinBenzodiazepine
BarbituratAmphetaminesCocaineEcstasy