Gravid undersøkelse, 1.prøve (ABO/Rh(D) typing og antistoffscreening), endring i rutinene

Blodbanken har endret rutinene sine i forhold til ABO/RhD-typing og undersøkelse for blodtypeantistoff hos gravide i første trimester.

​Blodbanken har endret rutinene sine i forhold til ABO/RhD-typing og undersøkelse for blodtypeantistoff hos gravide i første trimester. Blodprøven til undersøkelsen kan tas ved første kontroll (uke 6-12).  Det er ikke lenger nødvendig å vente til 12. - 16. svangerskapsuke som tidligere anbefalt.
På papirrekvisisjonen velges «Gravid» 1. prøve. Send 1 x 6 mL EDTA glass. Husk å skrive på termin og eventuelt om den gravide har fått Rh(D) profylakse.
Ved elektronisk rekvirering (IHR), velg ST1 Svangerskap 1.prøve 6-12 uke. Denne gruppen inneholder analysene ABO/RhD-typing, blodtypeantistoff og serologiske screeningprøver.
Endringen er i henhold til den nasjonale faglige retningslinjen for svangerskapsomsorg som Helsedirektoratet har kommet med.