HCV-PCR

Fra 03.02.20 vil Avdeling for laboratoriemedisin, STHF, kunne utføre HCV-PCR

​Fra 03.02.20 vil Avdeling for laboratoriemedisin, STHF, kunne utføre HCV- PCR. Nåværende ordning med videreforsendelse eller anbefaling om ny prøve til SiV har ikke fungert optimalt, både fordi analysen måtte utføres i EDTA-glass og fordi anbefalingen om supplerende analyser for endelig konklusjon har vist seg vanskelig å følge opp både for oss og rekvirentene. Det har også vært en utfordring for Mikrobiologisk avdelingen i Tønsberg å gi adekvate kommentarer fordi de ofte ikke har hatt tidligere prøvehistorikk tilgjengelig. Vi mener derfor at vi kan følge opp pasientenes prøveresultater bedre ved å analysere både HCV antistoff og PCR ved samme laboratorium.
HCV PCR analyseres i serum i samme glass som vi utfører antistoffanalysen. Analysen krever 1 ml serum, så det er viktig at vi mottar et fullt serumglass. Analysen er kvantitativ, men svakt positive resultater (< 15 IU/mL) kan ikke kvantiteres.
Pasienter som er under behandling må få utført kontrollanalysene sine med samme PCR metode under hele forløpet fordi kvantitative resultater fra ulike PCR-analyser ikke er helt sammenlignbare.
Analysen HCV-PCR vil være tilgjengelig under mikrobiologi i DIPS og via IHR.