HELSENORGE

Ingen endring av metoden til bestemmelse av anti-TPO

Endring av metoden til bestemmelse av anti-TPO, vil ikke bli gjennomført som varslet i informasjonsutsendelse (20.01.15).

Det er ikke lenger problemer med produksjonen av anti-TPO reagenset for den nåværende metoden, slik at metodebytte ikke vil bli nødvendig.