Helsenorge

Legeforeningens kampanje «Gjør kloke valg» og anbefalinger vedr. undersøkelse av vitamin D – status

Både nasjonalt og internasjonalt er det stort fokus på å redusere uhensiktsmessig rekvirering.
«Gjør kloke valg» er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.
Norsk forening for medisinsk biokjemi har kommet med anbefaling vedr. riktig bruk av vitamin D - analysen.

​Både nasjonalt og internasjonalt er det stort fokus på å redusere uhensiktsmessig rekvirering.
«Gjør kloke valg» er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.
Norsk forening for medisinsk biokjemi er kommet med følgende anbefaling vedr. riktig bruk av vitamin D - analysen:


Unngå å bestille analyse av vitamin D hos personer uten økt risiko for vitamin D - mangel

Fra oktober til april er det i Norge så lite solstråling at svært mange har mangel på vitamin D. De aller fleste bør derfor ta tilskudd av vitamin D i vinterhalvåret, for eksempel i form av tran eller vitamin D- tabletter. Måling av vitamin D er for de fleste ikke nødvendig, men bør utføres hos personer som har økt risiko for vitamin D mangel. Dette kan være pasienter med osteoporose, kroniske muskel- og skjelettsmerter, kronisk nyresykdom og tilstander med redusert opptak av vitamin D fra tarmen.

Ved påvist vitamin D - mangel og påbegynt substitusjonsbehandling, har det vanligvis liten nytteverdi å gjenta måling av vitamin D før etter 3 måneder pga. lang halveringstid.

Referanser:
• Jørgensen AP og Tazmini K (red.) Nasjonal Veileder i Endokrinologi, november 2015.
•  Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP et al. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 1. juli 2011;96(7):1911–30.
• Nasjonalt råd for ernæring. Tiltak for å sikre en god Vitamin D status i befolkningen, november 2006.