Nedleggelse av analysen Borrelia C6-peptid

Avdeling for laboratoriemedisin legger ned analysen Borrelia C6-peptid fra 01.04.2019.

​Vi har nå i flere år høstet erfaring med Borrelia C6-peptid analysen. Ved oppstart hadde vi forventninger om at analysen skulle gi oss bedre informasjon om sykdomsaktivitet enn vanlige IgM/IgG-analyser. Dette har ikke vist seg å stemme. Høye C6-verdier vedvarer lenge (på samme måte som IgG) til tross for langvarig antibiotikabehandling. Siden vi ikke får tilleggsinformasjon utover det vi får med IgG-analysen, vil undersøkelsen bli nedlagt fra 1.4.19.