HELSENORGE

Ny analysemetode for bestemmelse av Testosteron i serum

Analysemetoden for bestemmelse av Testosteron i serum er blitt endret, gjeldende fra 10.02.2017

​Analysemetoden for bestemmelse av Testosteron i serum er blitt endret, gjeldende fra 10.02.2017
Den nye metoden har bedre sensitivitet i det lave måleområdet, noe som medfører endring av ref. intervallet for kvinner fra nåværende <3 nmol/L til < 2 nmol/L. Referanseintervallet for menn vil forbli uendret.
Da laboratoriet benytter en immunologisk analysemetode, anbefales det at prøver på pasienter som er yngre enn 18 år, fortsatt sendes til Hormonlaboratoriet, OUS som benytter en kromatografisk analysemetode.