HELSENORGE

Ny antistoff-analyse: SARS-CoV-2 IgG

Fra 19. april 2022 starter Avdeling for laboratoriemedisin opp med en ny analyse;  SARS-CoV-2 IgG.

Fra 19.04.22 blir det mulig å rekvirere SARS-CoV-2 IgG. Dette er en kvantitativ test som erstatter nåværende totalantistoff test. Testen svares ut i BAU/mL som er en WHO standard som benyttes til denne analysen. Positive prøver har verdier ≥ 21,80 BAU/mL.

Testen påviser antistoffer mot spike-proteinet og kan ikke skille mellom gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon. 
Det er foreløpig ingen som kan angi nivå for beskyttende antistoff eller hvor lenge antistoffene vil vare.