HELSENORGE

Ny Borrelia test

Borreliaserologi - endring av testregime og svarrutiner

​Vi må skifte testleverandør av borreliaserologi fordi vår nåværende leverandør har lagt ned produksjonen av sin serologiske test.

Dette medfører en del endringer i testregime og svarrutiner.

Fra 3.5.21 vil det rutinemessig nå bare bli analysert IgG med unntak hos barn < 16 år.
Hos pasienter med positiv IgG vil det automatisk bli analysert IgM. Denne endringen i testalgoritme benyttes nå ved de fleste laboratorier i Norge.
Man vil med denne teststrategien unngå påvisning av mange uspesifikke IgM-reaksjoner. Pasienter med erythema migrans er det uansett ikke anbefalt å undersøke serologisk.

Kvantitering av IgG nivået er mere usikkert med den nye testen. I laboratoriet vil vi kvantitere, men kun svare ut kvalitativt med en veiledende kommentar som bestemmes ut fra antistoffnivå og kliniske opplysninger.
Det er derfor fortsatt meget viktig at det oppgis kliniske opplysninger til alle borrelia-analyser.

Borrelianalysene i spinalvæske vil bli utført som tidligere.