Ny måleenhet for HbA1c fra 30. september 2018

Den 30. september 2018 bytter laboratoriet måleenhet for glykert hemoglobin (HbA1c).
HbA1c skal rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).

​Den 30. september 2018 bytter laboratoriet måleenhet for glykert hemoglobin (HbA1c).
HbA1c skal rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).
Endringen er i tråd med beslutning fra det nasjonale fagrådet for diabetes og vil skje samtidig ved alle sykehus-laboratorier og private laboratorier i Norge.
Begrunnelsen for vedtaket er at de fleste europeiske land nå rapporterer svarene som mmol/mol både ved diagnostikk og behandling samt ved forskning og utvikling innen diabetes.

HbA1c-svarene kan omregnes fra ny enhet mmol/mol (IFCC) til tidligere enhet % ved
hjelp av følgende ligning: HbA1cNGSP [%]= 0,09148 * HbA1cIFCC [mmol/mol] + 2,152