Helsenorge

Ny metode for bestemmelse av MMA og Hcy i serum. Endret prøvemateriale og ref. intervall for Hcy

Ny metode for analysering av MMA og Hcy i serum tas i bruk fra 16.09.2019.
Analysen utføres med væskekromatografi i kombinasjon med massespektrometri (LC-MS/MS) og som prøvemateriale benyttes serum.

​Ny metode for analysering av MMA og Hcy i serum tas i bruk fra 16.09.2019.
Analysen utføres med væskekromatografi i kombinasjon med massespektrometri (LC-MS/MS) og som prøvemateriale benyttes serum.

Overgangen fra plasma til serum for homocystein medfører noe endring i ref. intervallet for denne analysen.
Det nye ref. intervallet ligger litt høyere enn tidligere, også i forhold til laboratorier hvor plasma benyttes som prøvemateriale.
Grunnen til dette er lekkasje av Hcy fra blodlegeme ved prøvehenstand.
NB! Det er viktig at prøveglasset blir sentrifugert innen 2 timer.

For voksne er ref. intervallet etablert ved hjelp av undersøkelse av blodgivere, for barn er ref. intervallet hentet fra litteraturen og videre justert i forhold til analysering i serum.
Nytt referanseintervall for Hcy:
Voksen ≥ 15 år:  < 20 µmol/L
Barn     < 15 år:  < 14 µmol/L
Ref: Refsum, H., et al., Facts and recommendations about total homocysteine determinations: an expert opinion. Clin Chem, 2004. 50(1): p. 3-32.

Når det gjelder MMA vil referanseintervallet forbli uendret.

Vi vil gjøre våre rekvirenter oppmerksomme på at det er ikke lenger blir nødvendig med eget (EDTA) glass for analysering av homocystein.
Analysene MMA, Hcy og Vit D skal nå tas på samme gelglass.

MMA og Hcy analysene vil bli utført ca. én gang per uke, og den forventede svartiden på 1-2 uker vil opprettholdes.