HELSENORGE

Seksjon for medisinsk biokjemi, Notodden, er akkreditert

Seksjon for medisinsk biokjemi og blodbank, Notodden, er nå akkreditert innen fagområdet preanalyse.

​Seksjon for medisinsk biokjemi og blodbank, Notodden, er nå akkreditert innen fagområdet preanalyse, og seksjonen arbeider etter det akkrediterte kvalitetssystemet i avdeling for laboratoriemedisin.