HELSENORGE
Snitt av prøvemateriale og mikroskopbilde

Patologitjenester

Avdeling for patologi diagnostiserer vevsprøver (histologi) og celleprøver (cytologi), og utfører obduksjoner ved dødsfall i eller utenfor sykehus. 

Rekvisisjon histologi

​​​Rekvisisjon cytologi

​​Rekvisisjon obduksjon

​​​

Cytologi

Forbehandling av prøver som skal til cytologiundersøkelse.

EBUS

Materialet tilsettes røret med RPMI medium. Leveres helst samme dag før kl. 14.30. Hvis ikke må prøven oppbevares i kjøleskap til dagen etter.

​Spinalvæske

Spinalvæske må leveres umiddelbart etter prøvetaking og senest kl 14.30 samme dag, grunnet cellenes dårlige holdbarhet. Spinalvæske skal leveres ufiksert. 

​Ascites, pleura, perikard, bronkialskyllevæsker og andre væsker

Leveres helst ufiksert før kl. 14.30 samme dag. Hvis ikke må prøven oppbevares i kjøleskap til neste dag.

​Uriner og ekspektorat

Tilsettes 50% alkohol i forhold 1:1.

Kan evt. leveres før kl. 14.30 samme dag uten tilsetning av alkohol.

​Punksjoner

Det bør sendes både fikse​rte og lufttørkede utstryk.

De fikserte utstrykene sprayfikseres umiddelbart med alkoholbasert sprayfikseringsmiddel og merkes Fix.

De lufttørkede utstrykene merkes Luft.

Eventuelt restmaterialet kan sendes i 20 ml prøvebeholder tilsatt 50% alkohol i forhold 1:1.

​Merking av objektglass

Merk objektglasset med pasientens navn, fødselsnummer og om glasset er fiksert eller lufttørket på den matte enden (bruk kun objektglass med matt ende).

Materialet avsettes på samme side som merkingen.

Bruk blyant til merking, da kulepenn og tusj forsvinner i videre behandling.

Unngå bruk av klistrelapper.

​Merking av prøvebeholder

Merk prøvebeholderen med pasientens navn, fødselsnummer og type materiale.

Hvis det er tilsatt 50% alkohol, skal det merkes tydelig.

​Utfylling av rekvisisjon (skriv fullstendig og tydelig)

 • ​Pasient: fullstendig navn, fødselsnummer (11 siffer), bostedskommune. Innlagt ja/nei. 
 • Rekvirentens navn, adresse, tlf-nummer, HPR nr og HER-id
 • Kopi av svar: navn, HPR-nr og adresse på annen lege som skal ha kopi av prøvesvaret
 • Prøvetakingstidspunkt
 • CITO (haster) må bare rekvireres på streng indikasjon (hvis CITO må tlf. nr. til aktuell lege være påført)
 • Smitte: opplys om kjent smitte og merk gult på rekvisisjon og prøvebeholder 
 • Sykehistorie / klinisk diagnose / problemstilling: fylles ut. Det er viktig for patologens vurdering at det foreligger relevante kliniske opplysninger
 • Type prøvemateriale, antall beholdere og objektglass

Vi anmoder om elektronisk rekvirering! 

​Forsendelse av prøver

 • ​La objektglass tørke før plassering i emballasje
 • Legg objektglassets matte ende mot åpningen
 • Prøvebeholder med flytende innhold må legges i transporthylse med absorberende pad
 • Bruk helst elektronisk rekvirering, ved bruk av papirrekvisisjon brett denne minst mulig
 • Emballasje/transporthylser skal ikke merkes med pasientopplysninger
 • Bruk Avdeling for patologi sine egne konvolutter

Umerkede prøver/objektglass blir returnert.​

Histologi

Prøvematerialet

 • ​Alt vev skal fikseres og sendes i 10% bufret formalin (=4 % formaldehyd).
  Bruk rikelig med fikseringsvæske, minst 10x og gjerne 20x preparatets volum.
  Preparatet må være omsluttet av væske og oppbevares i romtemperatur.
 • Prøvebeholder må være stor nok til at vevsbiten kan flyte fritt, og ha stor nok åpning til at prøven med letthet kan fjernes etter fiksering (fikseringen gjør vevet fastere og mindre elastisk enn i ufiksert tilstand).
  Prøvebeholder transporteres i egnet transporthylse. 
 • Små biopsier legges i prøvebeholder som skal være gjennomsiktig og av glass eller plast, helst ikke mindre enn 20 ml, utvendig skrukork foretrekkes.
  30 ml universalcontainer kan bestilles fra Sykehuset Telemarks lager, se bestillingsskjema under Rekvisisjoner.
 • Større preparater legges i bøtte med tett lokk.
  OBS! Dersom større preparater sendes med ordinær post, må materialet være helt gjennomfiksert. Formalinen tømmes av før vevsmaterialet pakkes godt inn i klede, plast og gråpapir.
 • Frysesnitt: Planlagte frysesnitt skal meldes senest dagen før på telefon.
  Ved uforutsette frysesnitt: ring raskest mulig for beskjed.
  Senest ankomst avdeling kl.14.30 (evt. senere tidspunkt må avtales med avd. på forhånd for at frysesnittet kan tas, slik at korrekt personale er tilstede for utførelse).

​Antall beholdere

Hver vevsbit som ønskes vurdert sendes i egen beholder. Vevsbiter sendt i samme beholder blir betraktet som vev fra samme lokalisasjon.

Merking av beholdere

Hver beholder skal merkes tydelig med pasientens navn, fødselsnummer, dato når prøven er tatt, samt innhold. Umerkede beholdere blir returnert.

Merkingen skal være på selve prøvebeholderen, ikke på lokket.

Ved flere beholdere merkes disse med lokalisasjon (og ev. materiale) i samsvar med opplysninger på rekvisisjonen.

Smitteprøver merkes med gult over pasientopplysningene.

Påse at beholderne er tette!

​Utfylling av rekvisisjon (skriv fullstendig og tydelig)

 • ​Pasient: fullstendig navn, fødselsnummer (11 siffer), bostedskommune. Innlagt ja/nei. 
 • Rekvirentens navn, adresse, tlf-nummer, HPR nr og HER-id
 • Kopi av svar: navn, HPR-nr og adresse på annen lege som skal ha kopi av prøvesvaret
 • Prøvetakingstidspunkt (dato og klokkeslett)
 • CITO (haster) må bare rekvireres på streng indikasjon (hvis CITO må tlf. nr. til aktuell lege være påført)
 • Smitte: opplys om kjent smitte og merk gult på rekvisisjon og prøvebeholder 
 • Ev. tidligere hist/cyt us: viktig å fylle ut så detaljert som mulig (med prøvenr hvis tidligere prøve STHF)
 • Sykehistorie / klinisk diagnose / problemstilling: fylles ut. Det er viktig for patologens vurdering at det foreligger relevante kliniske opplysninger.
 • Preparatbeskrivelse: viktig å fylle ut alle felter her. Antall beholdere og innhold må samsvare med det som sendes (og merking på beholdere).

Vi anmoder om elektron​​isk rekvirering! ​


Obduksjon

Ved ønske om å få utført obduksjon kan rekvirenter ta kontakt med Avdeling for patologi på telefon: 35 00 33 70.

Obduksjonslova - Lovdata​

Brosjyre for pårørende fra den norske patologiforeningen

 ​​

Fant du det du lette etter?