Patologitjenester

Cytologiremisse

Cytologi reservasjonsskjema

Histologi remisse

Obduksjonsrekvisisjon og lov om obduksjon

Bestillingsskjema

Cytologi

Prøvetakingsprotokoller for væskebasert cytologi ​NOR-13-117-NO-A ThinPrep Brush and Spatula

NOR-13-143-NO-A Rovers Cervex Brush

Forsendelse

Emballasje/transporthylser skal ikke merkes med pasientopplysninger.
La objektglass tørke før plassering i emballasje.
Legg objektglassets matte ende mot åpningen, slik at vi slipper å ta i materialet.
Fyll opp preparatboksene, hvis mulig, med objektglass.
Brett remissene minst mulig.
Prøveglass med flytende innhold må legges i transporthylse.
Bruk Avdeling for patologi sine egne konvolutter, lim konvolutten forsvarlig igjen. Unngå stiftemaskin.

Fiksering

Cervixutstryk og andre utstryk

 • Må fikseres omgående.
 • Som fikseringsmiddel anbefales alkoholbasert sprayfikseringsmiddel eller 95% alkohol tilsatt 5% carbowax.
 • Det er svært viktig at boksen med fiksativ ristes før bruk, og at bruksanvisningen følges nøye.

Uriner, ekspektorater, bronkialsekreter og bronkialskyllevæsker

 • 50 % (cirka) sprit i forhold 1:1, eller omgående levering.

Ascites og pleuravæsker

 • Leveres helst ferske, uten sprit, snarest etter prøvetaking.
 • Hvis prøven må sendes i posten, eller ikke kan leveres omgående, vil vi ha ett glass uten tilsetning og ett tilsatt 50% (cirka) sprit i forhold 1:1.

Spinalvæsker

 • Spinalvæsken bør leveres umiddelbart etter prøvetaking uten noe tilsetning.
 • Oppgi prøvedato!

Punksjoner

 • Det bør sendes både fiksert og lufttørket utstryk med hovedvekt på fiksert.
 • Ved punksjon fra lymfeknuter må det sendes lufttørket utstryk, og helst også fiksert

Merking av prøveglass/reagensrør

Umerkede prøveglass/reagensrør blir returnert.

Merking av prøveglasset er også en del av kvalitetsikringen og skal stemme overens med remissen.
Merk glasset med pasientens navn (for – og etternavn), fødselsdato og prøvedato.
Er prøven ufiksert? Merk glasset ufiksert! Er prøven fiksert? Merk glasset med fikseringsvæskens navn, eks. 50 % sprit.
Smitteprøver merkes med gult over pasientopplysningene.

Merking av objektglass

Umerkede objektglass blir returnert.

Bruk kun objektglass med matt ende.
Navn og fødselsdato skrives med blyant umiddelbart før prøvetakingen.
Materialet avsettes på samme side som merkingen.
Sendes lufttørkede utstryk/punksjoner sammen med fikserte, må objektglassene merkes med luft eller fix.

Unngå

 • at materialet på motsatt side av merking
  Dette er vanskelig å oppdage og fører til tap av celler, dårligere kvalitet på prøvene og senere svar.
 • kulepenn
  Skriften forsvinner under fargeprosessen.
 • klistrelapper
  Disse blir mørkeblå og uleselige i fargeprosessen, og er svært vanskelige å få av.

Utfylling av remisse

Skriv tydelig! Gjerne blokkbokstaver eller trykte bokstaver.

Bruk skjemaet cytologiremisse fra Avdeling for patologi.
Skjemaet kan du få ved henvendelse til avdelingen.

Dette må fylles ut:

 • Tidligere cyt./hist.
 • Pasientens fødselsnummer (11 siffer).
 • Kliniske opplysninger. Det er viktig å få tidsangivelse med, for eksempel ca. coli 1989, ikke bare ca. coli tidligere.
 • Inneliggende eller poliklinisk.
 • Rekvirentens navn og HPR nummer (sistnevnte spesielt dersom svarene skal mottas elektronisk).
 • Sendes prøven som CITO (haster) skal tlf. nr. til aktuell lege være påført.
 • Er det ønskelig med kopi til annen lege, må dette påføres med legens navn og adresse.
 • Smitteprøver må merkes med gult på remissen. Oppgi hva slags smitte det er snakk om.

Histologi

Beholdere

Prøveglasset må ha stor nok åpning til at prøven med letthet kan fjernes etter fiksering. Fikseringen gjør vevet fastere og mindre elastisk enn i ufiksert tilstand.

Små biopsier

Plastbeholdere med ca. 20 ml volum, skrukork og transporthylse.

Større operasjonsmateriale

Bøtter med passende lokk, som kan bestilles fra Sentrallageret STHF.

PS! Dersom større operasjonsmateriale sendes med ordinær post, må materialet være helt gjennomfiksert. Formalinen tømmes av før vevsmaterialet pakkes godt inn i klede, plast og gråpapir.

Antall beholdere

Hver vevsbit som ønskes vurdert MÅ sendes i egen beholder. Vevsbiter sendt i samme beholder blir betraktet som vev fra samme lokalisasjon.

Merking av beholdere

Hver beholder skal merkes tydelig med pasientens navn, fødselsnummer, dato når prøven er tatt, samt innhold.

Ved flere beholdere, skal hver beholder merkes med lokalisasjon, og eventuelt materiale.

Alternativt kan glassene merkes med romertall som må stemme overens med teksten på remissen.

OBS! Ikke plasser merkelapper på lokket.

Smitteprøver merkes med gult over pasientopplysningene.

Påse at behodlerne er tette!

Fiksering

Alt vev skal fikseres og sendes i formalin, 4 % formaldehyd.

Bruk rikelig med fikseringsvæske, ca.10 – 15 x preparatets volum.

Preparatet må være omsluttet av væske og oppbevares i romtemperatur.

Prøveglasset må ha stor nok åpning til at prøven med letthet kan fjernes etter fiksering. (Fikseringen gjør vevet fastere og mindre elastisk enn i ufiksert tilstand). Vevsbiter og større operasjonsmateriale, som presses ned i for liten beholder, tar lett form av beholderen og kan da bli vanskelig å orientere for patologen.

PS! Dersom større operasjonsmateriale sendes med ordinær post, må materialet være helt gjennomfiksert. Formalinen tømmes av før vevsmaterialet pakkes godt inn i klede, plast og gråpapir.

Utfylling av remisse

Skriv tydelig! Gjerne blokkbokstaver eller trykte bokstaver.

Dette må fylles ut

 • Tidligere cyt./hist.
 • Pasientens fødselsnummer (11 siffer).
 • Kliniske opplysninger. Det er viktig å få tidsangivelse med, for eksempel ca. coli 1989, ikke bare ca. coli tidligere.
 • Inneliggende eller poliklinisk.
 • Rekvirentens navn og HPR nummer (sistnevnte spesielt dersom svarene skal mottas elektronisk).
 • Sendes prøven som CITO (haster) skal tlf. nr. til aktuell lege være påført.
 • Er det ønskelig med kopi til annen lege, må dette påføres med legens navn og adresse.
 • Smitteprøver må merkes med gult på remissen. Oppgi hva slags smitte det er snakk om.

Obduksjon

Ved ønske om å få utført obduksjon kan rekvirenter ta kontakt med Avdeling for patologi på telefon: 35 00 33 70.

Obduksjonsrekvisisjon og lov om obduksjon Brosjyre for pårørende fra den norske patologiforeningen

 
 

Avdeling for patologi ved Sykehuset Telemark har følgende tjenester:

 • diagnostisering av vevs- og celleprøver fra hele Telemark
 • obduksjoner
 • elektronisk overføring av patologisvar til våre rekvirenter 
 • samordning av HPV-test og gynekologisk cytologisk svar
 • et stort spekter av immunhisto- og immuncytokjemiske analyser


Fant du det du lette etter?