Dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Alle avdelinger ved Sykehuset Telemark kan motta dialogmeldinger.

MERK: Det er foreløpig ikke mulig å sende dialogmeldinger til fagsysstemene for laboratorie- og røntgenundersøkelser.

Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Hensikten er å erstatte mange telefoner og feil bruk av henvisninger. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter f.eks. ved spørsmål rundt mottatt epikrise eller henvisning.

Brukerveiledninger - dialogmeldinger

Nasjonale kjøreregler for bruk av frittstående dialogmeldinger

 • Tidshorisont: fra henvisning er sendt fra fastlege og inntil 12 måneder siden sist kontakt ved HF
 • Svartid: Sendte og mottatte meldinger må følges opp av begge parter så raskt som mulig. Maksimal svartid 3 – 5 virkedager.
 • Vedlegg/utklipp i dialogmeldinger kan ikke benyttes, f.eks. legemiddelliste som vedlegg vil ikke fungere. Kun ren tekst kan benyttes i meldingene
 • Meldingstypen Avvik benyttes kun dersom dialogmeldingen er på feil pasient, eller hvis innholdet går ut over retningslinjene for avtalt bruk
 • Svar på forespørsel gjøres ved å benytte svarfunksjonen i det mottatte dokumentet
 • Fastlege: Start ny melding med det fagområde du ønsker å kontakte
 • HF: Start meldingen med referanse til riktig henvisning
 • Skal ikke benyttes ved:
  • Øyeblikkelig hjelp, avklaringer eller funn av alvorlig karakter- da må telefonkontakt benyttes
  • Generelle råd som ikke er aktuelle for behandlingsformål

Nasjonale retningslinjer for innhold

 • Vær konsis og konkret. Vurder ordlyd. Dokumentet ligger i pasientens journal.
 • Unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer.
 • Navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve meldingen skal ikke forekomme da dette blir journalført.
 • Tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke genererer nye spørsmål.
 • Ikke bland fagområder (f.eks. kirurgi og medisin) i samme melding.

Eksempler på bruk for spesialisthelsetjenesten

 • Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og prioritet.
 • Spørsmål knyttet til inneliggende pasient, et poliklinisk forløp, oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer.
 • Spørsmål om legemiddelbehandling.
 • Ettersende tilleggsopplysninger.

Eksempler på bruk for fastlegen

 • Etterspørre status på en henvisning eller ettersende tilleggsopplysninger.
 • Spørsmål vedrørende oppfølging av pasient etter et sykehusopphold eller knyttet til en epikrise.
 • Spørsmål om legemiddelbehandling.
 • Etterspørre epikrise.

Praktisk bruk (fastleger)

 • Benytt Dialog Forespørsel /Svar på forespørsel
  (ikke Dialog Notat / Medisinske opplysninger / Helseopplysninger).

Fant du det du lette etter?