Dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Alle avdelinger ved Sykehuset Telemark kan motta dialogmeldinger.

MERK: Det er foreløpig ikke mulig å sende dialogmeldinger til fagsysstemene for laboratorie- og røntgenundersøkelser.

Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Hensikten er å erstatte mange telefoner og feil bruk av henvisninger. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter f.eks. ved spørsmål rundt mottatt epikrise eller henvisning.

Felles kjøreregler for bruk

 • Tidshorisont: fra henvisning er sendt fra fastlege og inntil 12 måneder siden sist kontakt ved HF
 • Svartid: Sendte og mottatte meldinger må følges opp av begge parter så raskt som mulig. Maksimal svartid 3 – 5 virkedager.
 • Vedlegg/utklipp i dialogmeldinger kan ikke benyttes, f.eks. legemiddelliste som vedlegg vil ikke fungere. Kun ren tekst kan benyttes i meldingene
 • Meldingstypen Avvik benyttes kun dersom dialogmeldingen er på feil pasient, eller hvis innholdet går ut over retningslinjene for avtalt bruk
 • Svar på forespørsel gjøres ved å benytte svarfunksjonen i det mottatte dokumentet
 • Fastlege: Start ny melding med det fagområde du ønsker å kontakte
 • HF: Start meldingen med referanse til riktig henvisning
 • Skal ikke benyttes ved:
  • Øyeblikkelig hjelp, avklaringer eller funn av alvorlig karakter- da må telefonkontakt benyttes
  • Ved lange faglige utredninger – kontakt sykehuset per telefon
  • Generelle råd som ikke er aktuelle for behandlingsformål
  • Administrative diskusjoner som arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege

Retningslinjer for innhold

 • vær konsis og konkret, og vurder ordlyd  dokumentet ligger i pasientens journal
 • unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer
 • navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve meldingen skal ikke forekomme da dette blir journalført
 • tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke genererer nye spørsmål
 • ikke bland fagområder (f.eks. kirurgi og medisin) i samme melding

Eksempler på bruk for spesialisthelsetjenesten

 • Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og prioritet
 • Spørsmål knyttet til inneliggende pasient, et poliklinisk forløp, oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Ettersende tilleggsopplysninger

Eksempler på bruk for fastlegen

 • Etterspørre status på en henvisning eller ettersende tilleggsopplysninger
 • Spørsmål vedrørende oppfølging av pasient etter et sykehusopphold eller knyttet til en epikrise
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Etterspørre epikrise

Praktisk bruk (fastleger)

 • Benytt Dialog Forespørsel /Svar på forespørsel
  (ikke Dialog Notat / Medisinske opplysninger / Helseopplysninger)

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.