Helsefellesskapet i Telemark

​Overordnet samarbeidsutvalg for samhandling Telemark vedtok i møte 9.oktober 2020 modell for samhandling.

Samhandlingsmodellen  

 • Partnerskapsmøte 
  • Strategisk samarbeidsutvalg for nedre Telemark
  • Strategisk samarbeidsutvalg for øvre Telemark
  • Faglig samarbeidsutvalg 
   • Akuttkjedeprosjektet, pandemioppfølging, samarbeidsutvalg for leger etc. 
   • Barn og unge
   • Personer med alvorlig psykisk sykdom og rusproblem
   • Skrøpelige eldre
   • Personer med flere kroniske sykdommer
 • Gjennomgående sekretariat
Modellen kan illustreres slik:


Skisse over modellen

Møtestruktur - saksliste og protokoller

Sakslister og protokoller fra møtene blir publisert på denne siden, og vil omfatte dokumenter for inneværende år og fjoråret. 
Ved behov for dokumenter fra  tidligere møter, ta kontakt med samhandlingskoordinator ved Sykehuset Telemark:
Hege Holmern, e-post: hohe@sthf.no


PartnerskapsmøteStrategisk samarbeidsutvalg nedre Telemark


Strategisk samarbeidsutvalg øvre Telemark


Faglig samarbeidsutvalg - personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer


Faglig samarbeidsutvalg - skrøpelige eldre


Faglig samarbeidsutvalg - personer med flere kroniske lidelser


Faglig samarbeidsutvalg - barn og unge


Faglig samarbeidsutvalg - tjenesteutvikling og kvalitet Fant du det du lette etter?