HELSENORGE

Pasientforløp for kreftbehandling etter avsluttet kreftbehandling - våre mål

​Våre mål er at pasienten 

  • ​får god symptomlindring

  • får oppfølging av kontaktsykepleier/ -koordinator i kommunen

  • får oppfølging av s​in fastlege med «neste avtale»

  • har «Individuell plan» med oversikt over helsepersonell

  • får gitt uttrykk for ønsker, valg og verdier knyttet til framtidige medisinsk behandling og ivaretagelse («forhåndssamtale») 

  • sine pårørende ivaretas på best mulig måte med spesielt fokus på barn og ungdom 

  • kjenner trygderettigheten «Pleiepenger» 

  • ikke mottar unødvendig, nytteløs behandling

  • unngår unødvendige sykehusinnleggelser

  • får kompetent og omsorgsfull oppfølging på sykehjem ved økt omsorgsbehov 


Fant du det du lette etter?