HELSENORGE
Sykepleiere ved kreftavdelingen
KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

Kontaktsykepleiernettverk

Vårt mål er å bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet - uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

​​​​​Pasientforløp  for palliative kreftpasienter

Se brosjyrer, dokument​​er og maler​​

​Faste aktiviteter i nettverket

 • ​Grunnkurs, tre dager
  for nye kontaktsykepleier og annet helsepersonell som arbeider med kreftpasienter og lindrende behandling, annet hvert år, partallsår
 • Høstsamling, to dager
  Første dag er bare for kontaktsykepleiere, andre dag inviterer vi også inn annet helsepersonell
 • Hospiteringsprogram på Palliativ enhet
 • Palliasjonsforum 
  TV overført undervisning første osdag hver måned, fra februar til mai og fra september til desember.
  Undervisningen sendes til studio både i og utenfor Telemark.
 • I​ntern og ekstern undervisning
 • Interkommunale samlinger for kontaktsykepleiere foregår årlig på våren
 • Kontaktsykepleiernes arbeidsutvalg, tre møter pr årFant du det du lette etter?