HELSENORGE
Kontaktsykepleiernettverk

Faglige retningslinjer

Individuell plan for kreftpasienter​​

Covid-19 lindrende behandling

Pasientforløp

Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

​ESAS symptomregistrering

 

Se forøvrig Helse Bergens nettside om ESAS


Smertepumper

Smertepumpe kan brukes til subcutan og intravenøs administrasjon av medikamenter. 

CADD-pumpe 

Smertepumpen gir  jevn tilførsel av medikamenter og mulighet for pasienten til å ta ekstradoser ved gjennombruddssmerter.

CADD smertepumpe 

 

Cadd-pumpen er den mest brukte. Pumpen programmeres av helsepersonell, oftest slik at pasienten selv kan gi ekstradoser ved behov.

BBraun ME Perfusor er en smertepumpe med 10 ml sprøyte, som brukes ved subcutan medisinering.

Bruksanvisninger og dokumentasjon


Observasjoner hos palliative pasienterIntratekalkateter

Retningslin​je: Intratekalkateter

Tunnelert spinal- eller epiduralkateter - Helse Bergen​

Livets siste dager 

Sykehuset Telemark følger behandlingsalgoritmer for symptomlindring i livets sluttfase utarbeidet av KLB, Helseregion Vest og Sunniva senter for lindrende behandling.

Livets siste​ dager


De fire viktigste medikamentene

De fire viktigste medikamentene


Den døende pasient - pårørendesamtale

Den døende pasient - pårørendesamtale

Tre powerpoint-presentasjoner med lyd:


Pleiepenger

Informasjon til pårørende om pleiepenger


Ernæring​


Mat og​​ helse henger nøye sammen 

Nedsatt matlyst og matinntak er et vanlig problem hos kreftpasienter og oppleves skremmende for både pasient og pårørende.
Spiseproblemene kan skyldes både sykdommen og bivirkninger av behandlingen.
De vanligste problemene er nedsatt appetitt, smaksforandringer, tørr munn, sår munn, kvalme, diaré og forstoppelse.

Tidlig oppmerksomhet mot problemet og forebygging av kakeksi (avmagring) er viktig. Det er sjelden nok med "klinisk skjønn" for å vurdere om pasienten er underernært eller i ernæringsmessig risiko.

Næringsdrikker på blå resept

Næringsmidler og utstyr dekkes ikke automatisk på blå resept. En må derfor alltid søke NAV. Både søknadsskjema, NAV 05 -14.10 og blå resept må fylles ut av legen. Pasientens fastlege kan også søke.

Filmer på Youtube

Kreftforeningen har publisert tre gode filmer om ernæring:
Film1: Ernæringsberiking med vanlig mat

Film 2: Ernæringsberiking med næringsdrikker osv fra apotek

Film 3: Tilpasning av matens konsistens


Brosjyre

Råd til deg som ​spiser lite

 

​ ​​
Fant du det du lette etter?