HELSENORGE

Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider i Telemark

Telemark har gjennom mange år ligget høyest av alle fylker i Norge på bruk av psykofarmaka.
 
Praksiskonsulent-gruppa ved Sykehuset Telemark HF tok derfor i 2019 initiativ til et samarbeid for å sikre riktigere bruk av psykofarmaka og opioider. I dette samarbeidet inngår fastleger, kommuneoverleger, Sykehuset Telemark ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Fylkeslegen i Telemark og Mental Helse.
I første omgang skal arbeidet pågå fram til 2022.
 
På nettstedet for dette samarbeidet finner du statistikk, bakgrunnstoff og nyttig informasjon.
 
Se også:
Fant du det du lette etter?