Utdanning av helsepersonell

Utdanning av spesialister i arbeidsmedisin

Avdeling for arbeidsmedisin er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialiteten arbeidsmedisin. Som lege i spesialisering (LIS) vil arbeidsoppgavene blant annet være utredning av pasienter med mistenkt arbeidsrelatert sykdom og utarbeidelse av spesialisterklæringer. Alle LIS har egen veileder som er spesialist i arbeidsmedisin. Det er ukentlig internundervisning for leger i spesialisering og regelmessige bedriftsbesøk. Du vil få delta i avdelingens kvalitetsarbeid og evt. annet prosjektarbeid, spesielt for LIS som er ved avdelingen utover ett år. Målbeskrivelsen for spesialiteten i arbeidsmedisin gir nærmere opplysninger om læringsmål for institusjonstjenesten.

Hospitering

Ønsker du å bli nærmere kjent med oss og lære litt om hvordan vi jobber? Bedriftsleger er velkommen til å ta kontakt ved ønske om hospitering noen dager. Så sant det er mulig med tanke på avdelingens drift, vil vi prøve å tilrettelegge for dette. Ta evt. kontakt med avdelingsoverlege Trude K. Fossum (tlf: 35 00 31 15) eller send mail til yma@sthf.no.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.