HELSENORGE

Henvisning til radiologiske undersøkelser

Henvisninger til radiologiske undersøkelser sendes på papir til Avdeling for radiologi. Vi tar også imot telefonbestilling for røntgenundersøkelser.   

Henvisning adresseres til:

Avdeling for radiologi
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

NB! Ved MR, ultralyd og CT må vi ha henvisningen tilsendt før vi kan sette opp time.

Radiologisk servicetelefon tar imot telefonbestilling for røntgenundersøkelser på 35 00 48 68.

Henviser, kontorpersonale eller pasienten selv kan ringe for timeavtale.

For avtale om undersøkelser pr. telefon:
Skien: 35  00 40 31 
Mammografi: 35  00 49 34  

Andre telefonnummer:
Beskrivelser:  35  00 48  68

Kopi av bilder:  35  00 32  18, Telefontid: kl. 09.00-10.30 og kl. 12.00-14.00

Henvisningsblankett

Når du skal henvise pasienter til undersøkelser ved seksjon for radiologi, benytt blanketten:
skjema 176 henvisning til radiologisk undersøkelse
Vær vennlig å fylle ut alle aktuelle felt.
NB!  Kryss av hvis øyeblikkelig hjelp!

Ved kontrastundersøkelser er det viktig at GFR felt er utfylt.

Skal pasienten til MR er det viktig at sjekkliste er ferdig utfylt.

Er du tom for henvisninger kan du kontakte vårt sentrallager:

Skjemaet har betegnelse: skjema 176 - henvisning til radiologisk undersøkelse.
De vil sende deg nye henvisninger vederlagsfritt.

telefon: 35003734 eller e-post: sentrallager@sthf.no.

Meld om endringer i legebemanning ved legekontor

For å sikre oss god kvalitet på våre elektroniske meldingstjenester er det nødvendig at vi får riktig informasjon om hvilke leger som til enhver tid er ansatt på det enkelte legekontor. Vi vil oppdatere registrene for følgende sykehus: Sykehuset Telemark inkl. sykehusene Kragerø, Notodden, Rjukan og Betanien Hospital. 

Benytt skjemaene under ved nyansettelser eller oppdatering av informasjon fra legesenteret ditt.

Endringskjema for leger i primærhelsetjeneste

Oppdateringsskjema for leger


Drop-in

Vi tar fortsatt imot drop-in av røntgenundersøkelser, men vi oppfordrer dere til å avtale en time dersom:

  • dere bestiller 3 undersøkelser eller flere
  • pasientens tilstand tilsier at undersøkelsen vil ta lengre tid enn "normalt"
  • pasienten er avhengig av sykebil

På grunn av noe usikkerhet rundt corona- og smittesituasjonen, er fortsatt Drop-in tilbudet ikke åpnet i Skien, Kragerø, Notodden eller Rjukan.​

Fant du det du lette etter?