Illustrasjonsfoto - ansatte ved Sykehuset Telemark

Utdanning og kompetanse

Sykehuset Telemark tilbyr arbeidsplasser med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Det er mange yrkesgrupper og fagområder ved sykehuset, og behovene for utdanning og kompetanseheving  er nært knyttet til den enkelte avdelings behov.

Vi tilbyr hvert år praksisplasser og klinisk undervisning til mange studenter fra videregående skoler, høgskoler og universiteter.  Vi samarbeider også med utdanningsinstitusjoner for å organisere praksis som en del av utdanningen og spesialiseringen av egne ansatte.

De som skal spesialisere seg etter fullført universitetsutdanning, for eksempel innenfor medisinske fagområder eller psykologi, kan gjøre dette gjennom praksis i jobben ved sykehuset sammen med veiledning og teori.

Sykehuset Telemark er lærebedrift og har om lag 30 lærlinger innen ulike fag hvert år.

Legespesialisering                                   

Leger i spesialisering (LIS) ansettes fast med unntak av vikariater og øremerkede stillinger for leger i spesialiteter utenfor sykehus.

Sykehuset Telemark har godkjenning for spesialisering av leger innenfor ulike spesialiteter.

Helsedirektoratet har ansvar for spesialistgodkjenning av leger.

Ny ordning for spesialistutdanning trådte i kraft høsten 2017

Leger i spesialisering del 1 - LIS1

Nyutdannede leger må søke blant utlyste stillinger på helsedirektoratets hjemmesider.

Hvor lenge varer LIS1-tjenesten?

LIS1-tjenesten varer i 18 måneder, med 12 måneder i sykehus og 6 i kommunehelsetjeneste. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark og alle kommunene i Telemark om turnusstillingene. Søkeren tilsettes ved sykehuset og i en kommune i fylket. Hvilken kommune den enkelte søker får tildelt, blir avklart minst fire måneder før oppstart i kommunen. 

LIS1-tjenesten ved sykehuset Telemark

  • Skien og Porsgrunn: medisin, kirurgi og psykiatri 
  • Notodden:  medisin og kirurgi

Opptak og oppstart

Sykehuset Telemark har p.t. 2 opptak av 20 LIS1 i året:

  • 14 plasser i Skien, hvorav 
    11 plasser med 2-delt tjeneste (medisin/kirurgi) og
    3 plasser med 3-delt tjeneste (medisin/kirurgi/psykiatri)

  • 6 plasser på Notodden, 2-delt tjeneste (medisin/kirurgi)

Oppstart av tjenesten skjer 2 ganger i året: 1. mars og 1.september.

LIS1 er garantert bolig ved tjeneste ved Sykehuset Telemark.

Om klinikkenes LIS1-ordning

Topplederprogrammet

Norsk topplederprogram (NTP) utvikler ledere og ledertalenter i spesialisthelsetjenesten. Norsk topplederprogram hører innunder Nasjonal ledelsesutvikling som drives av de fire regionale helseforetakene i fellesskap.

 

Læringsportalen

Helse Sør-Øst har en felles e-læringsplattform kalt Læringsportalen. Her tilbys kurs og opplæring som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen.
Sykehuset Telemark har stor opplæringsaktivitet og vi tilbyr opplæring i klasseroms kurs, e-læring samt ferdighets- og simuleringstrening.  Sykehuset Telemark benytter Læringsportalen også til annonsering av og påmelding til  opplæringsaktiviteter som ikke er e-læringskurs.

Pålogging til Læringsportalen  (Lenken fungerer ikke på sykehuset datamaskiner)

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.