HELSENORGE
Illustrasjonsfoto - ansatte ved Sykehuset Telemark

Utdanning og kompetanse

Sykehuset Telemark tilbyr arbeidsplasser med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Det er mange yrkesgrupper og fagområder ved sykehuset, og behovene for utdanning og kompetanseheving er nært knyttet til den enkelte avdelings behov.

Vi tilbyr hvert år praksisplasser og klinisk undervisning til mange studenter fra videregående skoler, høgskoler og universiteter. Vi samarbeider også med utdanningsinstitusjoner for å organisere praksis som en del av utdanningen og spesialiseringen av egne ansatte.

De som skal spesialisere seg etter fullført universitetsutdanning,for eksempel innenfor medisinske fagområder eller psykologi,kan gjøre dette gjennom praksis i jobben ved sykehuset sammen med veiledning og teori.

Vi tilbyr også to-årig traineeprogram for sykepleiere, samt støtte til master- og videreutdanning for sykepleiere innenfor områdene anestesi, intensiv, operasjon og barn.

Sykehuset Telemark er lærebedrift og har om lag 30 lærlinger innen ulike fag hvert år.

Legespesialisering

Leger i spesialisering (LIS) ansettes fast, med unntak av vikariater og øremerkede stillinger for leger i spesialiteter utenfor sykehus.
Sykehuset Telemark har godkjenning for spesialisering av leger innenfor 28 spesialiteter.
Helsedirektoratet har ansvar for spesialistgodkjenning av leger.

Om leger i spesialisering ved Sykehuset Telemark

Topplederprogrammet

Norsk topplederprogram (NTP) utvikler ledere og ledertalenter i spesialistshelsetjenesten. Norsk topplederprogram hører innunder Nasjonal ledelsesutvikling som drives av de fire regionale helseforetakene i fellesskap. 


Traineeprogram for sykepleiere

​Som traineesykepleier ved Sykehuset Telemark vil du i løpet av to år være tilknyttet seksjoner innenfor flere klinikker.

Les mer om  ​traineeprogrammet for sykepleiere​

​Master- og videreutdanning for sykepleiere

Sykepleiere ved Sykehuset Telemark kan søke stipend og tilrettelagt arbeidstid for videreutdanning og masterutdanning for sykepleiere innenfor områdene anestesi, intensiv, operasjon og barn.​

Digitale kurs og e-læring i Læringsportalen

Helse Sør-Øst har en felles e-læringsplattform kalt Læringsportalen. Her tilbys kurs og opplæring som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen. 

Sykehuset Telemark har stor opplæringsaktivitet og vi tilbyr opplæring i klasserom, e-læring samt ferdighets- og simuleringstrening.  Sykehuset Telemark benytter Læringsportalen også til annonsering av og påmelding til  opplæringsaktiviteter som ikke er e-læringskurs.

Login til Læringsportalen på sykehusets nettverk

 Læringsportalen via intranett

Tilgang til Læringsportalen uten å være på sykehusets nettverk

Pålogging via https://kurs.helse-sorost.no.


Fant du det du lette etter?