HELSENORGE

LIS1-ordningen i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har hele Telemark som opptaksområde. 
 Vår hovedoppgave er å gi den voksne befolkningen i Telemark et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg har vi oppgaver innen forskning og utdanning. Behandlingen ved klinikken skjer i nært samarbeid med kommunene.

​Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling  består av tre avdelinger: Psykiatrisk sykehusavdeling, DPS nedre Telemark og DPS øvre Telemark.

Klinikken har 33 overlegestillinger, 16 LIS stillinger og to LIS1-stillinger.

Vi kan tilby deg

 • Psykiatrierfaring som du vil ha nytte av i distriktsturnus og senere som LIS i flere spesialiteter
 • Fire måneder tjeneste innenfor akuttpsykaitri ved Psykiatrisk sykehusavdeling eller DPS nedre Telemark
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Opplæring før din første vakt med minimum to opplæringsvakter, opplæring i selvmordsrisikovurdering og voldsrisikovurdering, informasjonsmøte med bla. gjennomgang av psykisk helsevernloven. Sjekklister er utarbeidet for å sikre kvalitativ god opplæring
 • Undervisning to timer ukentlig sammen med leger i spesialisering (LIS)
 • Faglig fordypning to timer per uke
 • Veiledning fra klinisk veileder jevnlig i tillegg til daglig adhock veiledning


Vaktordningen er for tiden 14 delt. Vi har delt vaktdøgn med fri før og etter kveld/nattevakt. Arbeid ca. hver femte  helg.

Spennende fagmiljø i utvikling 

 • Et svært godt læringsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Klinikken har fast ansatt tre overleger med doktorgrad samt at det pågår doktorgradsarbeid ved klinikken
 • Klinikken er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri, fire år

Utlysning av LIS1-stillinger

Se helsedirektoratets nettsider.

Fant du det du lette etter?