HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Våre spesialistutdanninger for LIS2/3

Sykehuset Telemark tilbyr utdanning innenfor 28 spesialiteter. Under finner du oversikt over utdanningsområdene og deres utdanningsplaner.

Akutt- og mottaksmedisin

Utdanningsplan for spesialisering i akutt- og mottaksmedisin

Anestesiologi

Utdanningsplan for spesialisering i anestesiologi ved Sykehuset Telemark

Arbeidsmedisin

Utdanningsplan for spesialisering i arbeidsmedisin ved Sykehuset Telemark

Barne- og ungdomspsykiatri

Utdanningsplan for spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Telemark

Barnesykdommer

Utdanningsplan for spesialisering i barnesykdommer ved Sykehuset Telemark

Blodsykdommer

Utdanningsplan for spesialisering i blodsykdommer / hematologi ved Sykehuset Telemark

Bryst- og endokrinkirurgi

Utdanningsplan for spesialisering i bryst- og endokrinkirurgi ved Sykehuset Telemark

Se også : Felles kirurgisk modul (FKI) for LIS2

Endokrinologi

Utdanningsplan for spesialisering i endokinologi ved Sykehuset Telemark

Fordøyelsessykdommer

Utdanningsplan for spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Sykehuset Telemark

Internundervisning

Internundervisning omfatter mandagsundervisning, dagens artikkel ved en av våre leger, samt nettundervisning.

Se oversikt over mandagsundervisningen

Litteratur

Litteraturliste med forfattere fra Sykehuset Telemark, om fordøyelsessykdommer

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Utdanningsplan for spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Telemark

Fødselshjelp og kvinnesykdom

Utdanningsplan for spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Gastroenterologisk kirurgi

Utdanningsplan for spesialisering i gastroenterologi ved Sykehuset Telemark - del 3

Se også : Felles kirurgisk modul (FKI) for LIS2 - del 2

Generell kirurgi

Utdanningsplan for spesialisering i generell kirurgi ved Sykehuset Telemark - del 3

Felles kirurgisk modul (FKI), gjelder for spesialitetene del 2:

  • gastroenterologisk kirurgi (GAK)
  • urologi (URO)
  • bryst- og endokrinkirurgi (BEK)
  • plastikkirurgi (PLA)
  • generell kirurgi (KIR)

Geriatri

Utdanningsplan for spesialisering i geriatri ved Sykehuset Telemark

Hjertesykdommer

Utdanningsplan for spesialisering i hjertesykdommer ved Sykehuset Telemark

Indremedisin

Utdanningsplan for spesialisering i indremedisin ved Sykehuset Telemark

Infeksjonssykdommer

Utdanningsplan for spesialisering i infeksjonssykdommer ved Sykehuset Telemark

Lungesykdommer

Utdanningsplan for spesialisering i lungesykdommer ved Sykehuset Telemark

Nevrologi

Utdanningsplan for spesialisering i nevrologi ved Sykehuset Telemark

Nyresykdommer

Utdanningsplan for spesialisering i nyresykdommer ved Sykehuset Telemark

Onkologi

Utdanningsplan for spesialisering i onkologi ved Sykehuset Telemark

Ortopedisk kirurgi

Utdanningsplan for spesialisering i ortpedisk kirurgi ved Sykehuset Telemark

Patologi

Utdanningsplan for spesialisering i patologi ved Sykehuset Telemark

Plastikkirurgi

Utdanningsplan for spesialisering i plastikkirurgi ved Sykehuset Telemark

Se også : Felles kirurgisk modul (FKI) for LIS2

Psykiatri

Utdanningsplan for spesialisering i voksenpsykiatri og psykiatri ved Sykehuset Telemark

Radiologi

Utdanningsplan for spesialisering i radiologi ved Sykehuset Telemark

Rus- og avhengighetsmedisin

​Utdanningsplan for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin​​

Urologi

Utdanningsplan for spesialisering i urologi ved Sykehuset Telemark

Se også : Felles kirurgisk modul (FKI) for LIS2

Øre-nese-halssykdommer

Utdanningsplan for spesialisering i øre-nese-halssykdommer ved Sykehuset Telemark

 
 


Fant du det du lette etter?