Test av bedre dyrkingsforhold og bedre embryoseleksjon ved prøverørsbehandling

Hovedformålet er å finne ut hvor effektivt GERI+ systemet er sammenliknet med standardmetoden for embryodyrking. GERI+ systemet vurderer automatisk embryokvaliteten i et lukket system, uten å bli utsatt for ytre påvirkninger, som for eksempel temperaturforandringer. Målet med studien er å finne ut om de innsamlede dataene gjør at vi oftere klarer å identifisere det beste embryoet, og derved øker sjansen for vellykket graviditet.

TICON - GERI+ time lapse studie

Hvem kan delta?

De som gjennomgår IVF(prøverørsbefruktning) kan delta i studien.

Studien innebærer ingen fordeler men heller ingen ulemper for de som deltar.

Hva innebærer studien?

Egg fra de som deltar i studien blir valgt til enten å være med i GERI+ time lapse gruppen, eller i kontrollgruppen. Hvem som blir med i hvilken gruppe blir valgt ut etter randomisering (en form for loddtrekning).
I kontrollgruppen blir det embryoet som skal settes inn i livmorhulen valgt ut fra vanlige kriterier. Det vil si at man ser på hvordan de befruktede eggene har utviklet seg uten bruk av GERI+ systemet. Halvparten av deltagerne er med i GERI+ gruppen, mens den andre halvparten er med i kontrollgruppen.
Ved å sammenlikne andelen graviditeter i GERI+ gruppen med andelen graviditeter i kontrollgruppen, vil det gi oss svar på om GERI+ time lapse systemet øker sjansen for vellykket graviditet eller ikke.
Alle data som samles inn vil bli avidentifisert(anonymisert) slik at ingen utenforstående kan vite hvem som har vært med i studien. Studien er godkjent av REK.

Mer informasjon om selve GERI+ time lapse systemet finnes blant annet på følgende nettsted:

www.geneabiomedx.com/Products/Geri

https://www.professionalsinfertility.com/en/our-fertility-technology/geri.html

Kontaktinformasjon

Fertilitetsavdelingen sør, Sykehuset Telemark, https://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/fertilitetsavdelingen-sor

Kontaktperson: Erling Ekerhovd, Fertilitetsavdelingen sør

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?