HELSENORGE

Nytt akuttmottak på Notodden sykehus

Mandag 15. januar åpnet det nye akuttmottaket på Notodden sykehus. – Jeg er så stolt at jeg nesten sprekker, sier seksjonsleder Beate Våge Lia.

Akuttmottaket har flyttet fra andre til første etasje, og det nye mottaket har fått mye større og bedre lokaler. Lokalene ble benyttet av legevakta på Notodden tidligere.

– Det er mer effektivt og riktig å motta alvorlig syke og skadde personer i første etasje, sier seksjonsleder Beate Våge Lia. Hun forteller at det blir enklere å diagnostisere, vurdere og behandle pasientene på et tidligere tidspunkt, og at dette sikrer en forsvarlig drift og styrker arbeidsforholdene for de ansatte.

– Vi er klare til å ta imot pasienter i et velfungerende akuttmottak, sier Våge Lia.