HELSENORGE

15 er trolig smittet på sykehuset

Hittil har Sykehuset Telemark hatt 69 innlagte pasienter med covid-19. Av disse har 15 pasienter sannsynligvis blitt smittet på sykehuset. – Vi vil gjennomgå smittetilfellene for å se om det er noe vi burde ha gjort annerledes, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Det er ofte vanskelig å slå fast smittekilde. Dette er ekstra krevende når det er større utbrudd av smitte. Det gjør det ikke enklere når det er mange smittede som ikke har symptomer.
– Vi antar likevel at 15 pasienter har blitt smittet mens de har vært innlagt ved sykehuset, og disse tilfellene håndterer vi som avvik, sier Tom Helge Rønning.

Seks av de 15 er i dag døde, og sykehuset har varslet Statens helsetilsyn om dødsfallene. – Vi vet at alle ble innlagt på grunn av annen alvorlig sykdom, men vi mener det er riktig å varsle dødsfallene for å få en ekstern vurdering av håndteringen, sier Rønning.  – Vi mener uansett det er beklagelig når syke, innlagte pasienter får påført smitte på et sykehus, sier Rønning.

De fleste av de antatt smittede var innlagt på sykehuset under et utbrudd av covid-19 i desember. Da ble både pasienter og ansatte smittet, og det var også pasienter som ble skrevet ut med smitte før sykehuset oppdaget utbruddet.
– Dessverre fikk dette alvorlige konsekvenser i flere kommuner, og det gjør det ekstra viktig for oss å evaluere håndteringen vår, sier sykehusdirektøren.

Han presiserer at sykehuset ikke er opptatt av å finne syndebukker, men at det er et mål å lære noe av egen håndtering og vurdere om smitteverntiltakene har vært gode nok. – 
Så lenge vi har aktivitet på sykehuset, vil det alltid være en viss risiko for smitte. Men vi må hele tiden jobbe for å redusere denne risikoen, sier Rønning.

Siden mars har sykehuset hatt 69 innlagte pasienter med påvist covid-19.
12 av disse er døde.