352 hendelser til meldeordningen

I fjor ble det registrert 352 pasientskadeavvik ved Sykehuset Telemark. Det er 110 færre enn året før. Sykehuset er pålagt å melde fra om uønskede hendelser, og det er et mål at disse skal brukes til kvalitets- og forbedringsarbeid.

 

Alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven skal sende melding til meldeordningen i Helsedirektoratet om alvorlige uønskede hendelser som førte til eller kunne ha ført til betydelig skade for pasient. Disse meldingene kalles for § 3-3-meldinger.

19 av hendelsene ble betraktet som så alvorlige at de ble meldt direkte til Helsetilsynet etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a.

Av 352 avvik meldte sykepleierne 154 (44 prosent), mens legene meldte 89 (25 prosent). Dette forholdet er nesten identiske med nasjonale tall.

Om lag halvparten av hendelsene ble meldt samme dag som de skjedde, mens 82 ble meldt innen tre dager.

Sykehuset Telemark skal ha åpenhet om uønskede hendelser og omfanget av disse.