HELSENORGE

4000 barn på 15 år

4000 babyer har kommet til verden takket være Fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark. Ufrivillig barnløse fra hele landet reiser til avdelingen i Porsgrunn for å få hjelp.

For femten år siden åpnet Fertilitetsavdelingen i Porsgrunn. Sentrale i oppbyggingen var Jarl Kahn og Paula Rode, og i 2003 ble det første prøverørsbarnet født. Kahn hadde vært med å starte opp prøverørsbehandling i Norge, og han spilte en avgjørende rolle da metoden ble innført i Trondheim i 1983.

I dag nyter Fertilitetsavdelingen stor anerkjennelse, og det kommer ufrivillig barnløse fra hele landet til Porsgrunn for å få hjelp.
– Vi er stolte av avdelingen og den er én av våre spydspisser, sier fagdirektør Halfrid Waage. Hun trekker blant annet fram entusiasmen og kompetansen som to viktige suksessfaktorer.

Fertilitetsavdelingen har som mål å lage ett tusen barn hvert tredje år, og det er et mål avdelingen klarer å oppnå.
– Nå skal vi være på utviklingen videre i nasjonal og internasjonal reproduksjonsmedisin, sier avdelingsleder Hans Ivar Hanevik. Han mener at avdelingen er i en unik posisjon blant annet fordi det er et godt medisinskgenetisk miljø ved sykehuset.