Helsenorge

80 prosent av renholderne er fagarbeidere

Ved Sykehuset Telemark har 80 prosent av renholderne fagarbeiderutdanning. Ved flere andre sykehus er denne andelen godt under 30 prosent.

Nylig fikk tre av renholderne ved sykehuset fagbrev, og alle fikk beste karakterer. – Det er bare rått, og de har vært kjempeflinke, sier seksjonsleder Camilla Solbakken.

Det har vært en bevisst linje i Klinikk for service og systemledelse å oppfordre renholderne til å ta fagbrev. På den måten å sikrer de god kvalitet og faglighet i arbeidet som renholderne gjør ved sykehuset.

De tre som nylig fikk fagbrev er Noemi Plaza, Arlene Larssen og Agnes Aslaksen.

– Det har vært mye arbeid det siste året, og det var veldig godt å klare fagprøven. Jeg har lært veldig mye om renholdfaget, og det kommer godt med i den jobben jeg gjør, sier Agnes Aslaksen. – Før vaska jeg, nå er jeg renholdsoperatør som bruker de metodene som vi vet virker best, sier hun.