Abortstudie vekker oppmerksomhet

Forskningen om kvinner som har gjennomgått medikamentell abort i hjemmet har fått mye omtale den siste tiden. Hovedfunnene er at kvinnene føler seg overlatt til seg selv og kjenner på både skam, redsel, og usikkerhet.

Publisert 20.10.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Idun Røseth
Idun Røseth

Hittil har forskergruppen publisert tre artikler på temaet og flere artikler er under utvikling
- Kvinnene opplevde aborttilbudet som rutinepreget, litt som på “samlebånd", og at de var en ressursbelastning. De beskriver en følelse av skam i møtet med helsevesenet, sier Idun Røseth, seniorforsker ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark. Hun er fast medlem av et forskerteam ved forskningssenteret for kvinne-, familie- og barns helse ved Universitetet i Sørøst Norge som har særlig fokus på abort.

Tema som engasjerer

I studien deltok 24 kvinner i alderen 24–45 år fra hele landet. Samtlige hadde gjennomgått en medikamentell abort før utgangen av tolvte svangerskapsuke.
- Vi opprettet en annonse på Facebook med lenke til informasjon om studien på universitetets nettsider. I løpet av 24 timer hadde over 27 kvinner meldt seg. Det viser at det er et tema som engasjerer, poengterer Idun Røseth. Artikkelen "Kvinners erfaringer med helsetjenestetilbudet ved medikamentell abort"  har hun forfattet sammen med fire andre forskere. Kvinnene erfarte at tilbudet om å snakke om abortvalg var begrenset. De opplevde mangel på informasjon og tilgjengelighet og individuell tilnærming ved uro eller uventet forløp​.

Mangel på respekt 

Andre erfaringer var at de ble møtt med distansering og mangel  på respekt. I tillegg beskriver de en følelse av ensomhet. 
- Det er en veldig vanskelig situasjon som det er knyttet stor sårbarhet til. Abort er et komplekst og tvetydig fenomenon med viktige personlige, sosiale, etiske og ekstistensielle dimensjoner som gikk sterkt inn på kvinnene. Store tanker og vanskelige valg. Prøv å forestille deg hvordan det er for helsepersonell å møte kvinner i en slik situasjon? Jeg tror ikke de ønsker kvinnene noe vondt, men det er krevende og mye følelser involvert, forklarer Røseth videre. Hun er førsteforfatter på artikkelen “Nobody needs to know! Medical abortion, secrecy, shame and emotional distancing” som utforsker kvinnenes psykiske og følelsemessige håntering av aborten.
- Vi håper at man vil se på det tilbudet som gis og vurdere endringer i hvordan kvinnene blir møtt av helsevesenet og oppfølgingen etterpå. Kvinnene savnet en fagperson og var redde for at det var noe galt. Jeg tror det handler om flere ting. Som å få realistisk informasjon om hva abort kan medføre, og at kvinnene blir møtt med mer omsorg og respekt slik at det kan dempe graden av skam mange føler.  

Stor interesse for studien 

Studien  har fått omtale i Aftenposten «Kvinner som tar abort hjemme, forteller om skam, redsel og store smerter», i Kilden kjønnsforskning «Etterlyser oppfølging av hjemmeaborter», i Dagens Medisin «Studie om medikamentell abort: Kvinnene følte seg alene og usikre» og i TV2 Nyhetene «Ny abortstudie: – De føler seg sviktet».
Den er en del av et større forskningsprosjekt som skal utvikles videre og blant annet med en større kvantitativ undersøkelse. 
- Vi ferdigstiller i disse dager en vitenskaplig artikkel som tar for seg kvinnens opplevelse av smerte i forbindelse med medikamentell abort. ​