HELSENORGE

Agathe Bergem er den nye sykehuspresten

Agathe Bergem er ansatt som ny sykehusprest ved Sykehuset Telemark. Hun etterfølger Jan Brastein som har takket ja til å bli prost i Varanger prosti .Den nye sykehuspresten ser fram til å ta fatt som sykehusprest. De siste to årene har hun vært ansatt i NAV Skien. Først i slutten av november, når den jobben er avsluttet, tiltrer hun i stillingen som sykehusprest ved Sykehuset Telemark.

–Hvorfor valgte du å søke jobb som sykehusprest?

– Fordi jeg ønsker å være en støtte og et medmenneske for andre som står midt i krevende situasjoner og kriser. Det synes jeg er en viktig oppgave. På et sykehus får pasienter god medisinsk behandling.  Men i møte med egen eller andres sykdom vil det også være behov for å ha noen å snakke med om det som berører det eksistensielle- og livssynsrelaterte i livet. Dette gjelder enten man er pasient, pårørende eller hjelper. 
Agathe Bergem er 37 år gammel, og har vokst opp i Skien. Presteutdannelsen har hun tatt dels i Bergen og ved Menighetsfakultetet i Oslo. Hun har også en videreutdanning i arbeidsveiledning.

Etter presteutdannelsen har Agathe Bergem vært prest i Tvedestrand, i Siljan og på hjemlige trakter i Skien og Borgestad kirke.