HELSENORGE

Aktive klovner under pandemien

2020 ble et annerledes år – også for Sykehusklovnene. Takket være kreative løsninger, har sykehusklovnene klart å møte barn og unge i behandling, og i fjor hadde de mer enn 800 pasientkontakter ved Sykehuset Telemark.

I perioder med ekstra strenge smitteverntiltak innførte Sykehusklovnene digitale møter med barn og unge, og det ble funnet nye måter å kommunisere på. I dag er Sykehusklovne tilbake på sykehuset, og i Telemark er de på plass én dag i uka.
 
Det er bare fem sykehus som har større klovneaktivitet enn Sykehuset Telemark, og det er sykehus med langt flere pasienter.
 
Sykehusklovnene har avtaler med 17 sykehus rundt i landet, og ordningen består av 50 spesialutdannete sykehusklovner. Sykehusklovnene møtte totalt 19 500 barn i fjor.