HELSENORGE

Akuttkjedeprosjektet er avsluttet

I snart fem år har Sykehuset Telemark og kommunene jobben sammen om å bedre den akutte helsetjenesten i Telemark. Målet har vært å utvikle Norges beste akuttkjede.

​Prosjektet har bestått av deltakere fra alle aktørene i akuttkjeden. Ambulansetjenesten, AMK, akuttmottak, legevakt, fastleger og kommunal hjemmetjeneste har vært representert.

I løpet av prosjektperioden er det utarbeidet flytskjema for 14 akutte pasientforløp, og det er laget et observasjonsskjema som følger pasienten gjennom hele forløpet.
Prosjektet har tatt i bruk egne akuttsekker, det er utviklet en egen app for alle aktørene i akuttkjeden, og det er laget ulike tiltakskort.

I samarbeid med KS læring er det utarbeidet egne e-læringskurs for akuttkjeden sine verktøy, og mer enn 3 000 personer har gjennomført opplæring.

Arbeidet med akuttkjeden Telemark har fått stor oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt.

Prosjektet er nå oppsummert i en sluttrapport.