HELSENORGE

Akuttkjedeprosjektet fikk HSØs forbedringspris

Akuttkjedeprosjektet ble i dag tildelt en forbedringspris fra Helse Sør-Øst. Sammen med prisen fulgte en sjekk på 50.000 kroner. 

Kunngjøringen av forbedringsprisen skjedde under en konferanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i regi av Helse Sør-Øst. Konferansen samlet om lag 1 500 deltakere.

Det var Jan Frich, konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst, som kunngjorde prisen.

Akuttkjedeprosjektet​ er et samhandlingsprosjekt mellom Sykehuset Telemark og kommunene. Målet har vært å styrke den akutte helsetjenesten og ambisjonen har vært å skape Norges beste akuttkjede.

Prosjektet er gjennomført med en kombinasjon av anerkjent forbedringsmetodikk og bred involvering fra alle aktører i kjeden, inkludert brukerrepresentanter.
Det er gjennomført en rekke tiltak som har styrket kvaliteten og pasientsikkerheten i den akutte helsetjenesten.

I begrunnelsen pekes det også på at prosjektet har bidratt til å sikre pasientene rett behandling på rett nivå, og det blir framhevet at prosjektet har bidratt til positivt omdømme lokalt, regionalt og nasjonalt.