HELSENORGE

Anbefaler ny operasjonsrobot

Ledelsen ved Sykehuset Telemark ønsker å investere i en ny operasjonsrobot. – Dette er god nyhet for pasientene i Telemark, sier klinikksjef Eirik Eliassen. Han mener at robotassistert kirurgi bidrar til tryggere behandling og kortere liggetid. 

Sykehuset Telemark gikk til anskaffelse av operasjonsrobot for ti år siden, og det er ett av to sykehus i landet med lengst erfaring innen robotassistert kirurgi. Dagens robot har overskredet forventet levetid, og sykehuset må derfor vurdere om det skal skaffe en ny operasjonsrobot eller la være å reinvestere i en slik maskin.

Ledelsen ved Sykehuset Telemark mener at det er klokt å investere i en ny robot selv om økonomien er stram.
 – Vi er veldig varsomme med å bruke penger i den situasjonen vi er i, og ønskelista over nytt utstyr er lang. Likevel mener vi det er viktig for sykehuset å opprettholde tilbudet om robotassistert kirurgi, sier direktør Tom Helge Rønning. Han tror også at en operasjonsrobot vil bidra positivt til rekruttering og gi økt mulighet for forskning.

Robotassistert kirurgi brukes blant annet til behandling av prostatakreft, ved fjerning av livmor, ved inngrep på bekkenbunn og til nyrekirurgi. 
– Vi har meget gode erfaringer med robotassistert kirurgi, og vi ser at det gir mindre risiko for komplikasjoner, blødninger og infeksjoner, sier klinikksjef Eirik Eliassen. Han forteller at en ny og moderne maskin vil gjøre at også enkelte gastrokirurgiske inngrep kan utføres med robot.

Eliassen sier det har vært et sterkt ønske fra fagmiljøene om å fortsette med robotkirurgi ved Sykehuset Telemark, og han får støtte fra seksjonsleder Petter Hals.
– Investering i ny operasjonsrobot ved Sykehuset Telemark vil være et medisinsk løft for sykehuset, sier Petter Hals.

De ansatte ved sykehuset fikk informasjon om operasjonsroboten under et allmøte onsdag ettermiddag.

Styret skal behandle saken om én uke.