HELSENORGE

Anbefaler vaksine mot flåttbitt

De siste årene er det mange i Vestfold og Telemark som har blitt syke etter flåttbitt. Flere har fått TBE-infeksjon og blitt innlagt på sykehus. Avdelingsoverlege Yngvar Tveten anbefaler de som bor i områder med mye flått, og som er mye ute i skogen, om å vaksinere seg.

​TBE-viruset kan gi infeksjon i sentralnervesystemet. Mange blir alvorlig syke og får store plager, og noen kan slite med symptomer i lang tid før de blir friske.

I 2019 ble 18 pasienter lagt inn på sykehus i Vestfold og Telemark med TBE-infeksjon. Hittil i år har sykehusene i Telemark hatt åtte pasienter.

Det finnes ingen virksom behandling for denne flåttsykdommen, men det går an å forebygge infeksjon med vaksine.

Tidligere har forskere trodd at mange blir smittet av TBE uten å få symptomer. En ny studie fra Vestfold og Telemark viser at dette trolig ikke stemmer. Om lag 1 100 blodgivere i fylket har blitt testet for mulig antistoff mot TBE-virus, og bare fire av disse har vært smittet uten å vite om det.
Det viser at de fleste blir syke hvis de får overført TBE fra flått.

– I studien avdekket vi også manglende kunnskap om viruset i befolkningen. Framover blir det derfor viktig med økt kunnskap om TBE-virus og vaksine til de som bor i utsatte områder, sier Tveten.