HELSENORGE

Åpner for normal drift igjen

Seksjon for alderspsykiatri har normalt drift igjen fra lørdag ettermiddag. Seksjonen hadde et lite smitteutbrudd for halvannen uke siden, men det er ingen risiko for mer smitte.

Da det ble påvist smitte hos en ansatt torsdag 11. mars, ble det umiddelbart satt i gang smittesporing og tiltak for å redusere risikoen for videre spredning. Nærkontakter ble satt i karantene, og det ble gjennomført omfattende testing av pasienter og ansatte på seksjonen. 

Én ansatt som hadde vært på jobb sammen med den smittede, fikk påvist smitte dagen etter. Siden det var to smittede ved samme seksjon, ble dette definert som et utbrudd. Sykehusets utbruddsgruppe ble derfor kalt inn for å bistå den berørte seksjonen.

Lørdag 13. mars ble det tatt ytterligere 22 tester av ansatte, men ingen av disse var positive.

Alle pasienter og ansatte ble retestet etter sju dager. Det ble påvist smitte hos én nærkontakt. Vedkommende hadde vært i karantene, og dette smittetilfellet fikk derfor ingen konsekvenser for pasienter eller ansatte.

Etter dette er det tatt en tredje test av pasienter og ansatte, og alle disse prøvene var negative.

Seksjonen har ikke skrevet ut pasienter etter at det ble påvist smitte, og den har ikke tatt imot nye pasienter. Det ble også innført besøksforbud.

– Dette har blitt håndtert på en meget god måte, og samarbeidet mellom seksjonen og utbruddsgruppa fungerte veldig fint, sier fagdirektør Halfrid Waage. Hun takker alle som stilte opp på kort varsel, noe som er avgjørende ved et smitteutbrudd.