HELSENORGE

Åpner ikke tilsyn etter utbrudd

Statsforvalteren vil ikke åpne tilsyn mot Sykehuset Telemark etter smitteutbruddet i desember. – Helseforetaket har vist stor vilje og evne til å identifisere feil og mangler ved utbruddshåndteringen, sier fylkeslege Sigmund Skei.

I januar varslet Sykehuset Telemark seks dødsfall til Statens helsetilsyn. Dødsfallene kunne spores til mulig smitte på sykehuset. Disse sakene ble oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

I februar opplyste Statsforvalteren at det ikke ville gjennomføre tilsyn før sykehuset var ferdig med sin interne hendelsesanalyse. Denne hendelsesanalysen er Statsforvalteren fornøyd med.
– Statsforvalteren mener at sykehuset har gjort en grundig gjennomgang og vurdering av dette smitteutbruddet, sier Skei.

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning tar avgjørelsen fra Statsforvalteren til etterretning.
– Dette viser at vi har gjort en grundig og ærlig jobb etter utbruddet, og vi har allerede sett at tiltakene våre fungerer. Jeg håper at åpenheten vi har vist, og viljen vår til å lære, har styrket tilliten og troverdigheten til sykehusets forbedringsarbeid, sier Rønning.