HELSENORGE

Åpner seksjon for avrusning

Denne uka åpner den nye seksjonen for avrusning ved Sykehuset Telemark. – Den nye seksjonen vil ha et bredt og meget kompetent fagmiljø, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Direktøren mener det er viktig og riktig at pasientene får et tilbud om avrusning ved sykehuset. – Det er faglig klokt at Sykehuset Telemark får en egen avrusningsseksjon, sier Rønning.

 Den nye seksjonen har 13 senger, hvorav ti er til planlagt avrusning og tre er satt av til øyeblikkelig hjelp.
– Vi ser fram til å komme ordentlig i gang, sier seksjonsleder Gro Ruud. Hun har jobbet med planlegging siden i fjor høst, og hun fått 35 ansatte med seg på laget.

– Vi har rekruttert bredt, og fått en dyktig stab med erfaring fra både rusbehandling, psykisk helse og somatikk, sier Ruud. Hun forteller at det var 300 søkere til stillingene ved den nye seksjonen.

Den nye seksjonen ligger sentralt til på Sykehuset Telemark med kort avstand til andre avdelinger og støttefunksjoner. Alle rommene er nyoppussede med egne bad og toaletter.

Tidligere fagsjef Arne Johannesen skal være overlege ved seksjonen.
– Målet vårt er å tilby god tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi skal ivareta pasientene med tanke på rusavhengigheten, men også de psykiske og somatiske utfordringene de måtte ha med seg, sier Johannesen.

Han sier det blir viktig å få til et tett samarbeid med kommunene, hvor både fastleger og rusteam spiller en viktig rolle. – Sammen skal vi tilby et godt behandlingsopplegg, sier Johannesen. Han ser også fram til et nært samarbeid med Borgestadklinikken, Tyrilistiftelsen, Samtun og andre institusjoner i rusfeltet.

Les mer om seksjonens tilbud