Avdekker infarkt med ultralyd i ambulansen

Ambulansearbeiderne i Porsgrunn tar i bruk ultralyd i ambulansen fra 1. oktober. Det gjør de blant annet for å for å kunne avdekke hjerteinfarkt raskere.

 

Når ultralydapparatet og diagnoseutstyret er på plass i ambulansen, kan ambulansemedarbeiderne finne ut om pasienten skal direkte til Arendal eller Oslo for utblokking.
– Vi er svært glade for at Sørlandet Sykehus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse har invitert oss med i dette viktige forskningsprosjektet, sier leder prehospital avdeling ved Sykehuset Telemark, Knut Ingen Skoland.

Han forteller at 12 ambulansearbeidere skal på kurs i bruk av utstyr og teknikk, og få en innføring i journalskriving og forskningsdokumentasjon. Skoland sier at Porsgrunn ble valgt fordi kommunen har mange akuttoppdrag og fordi det er passe avstand til sykehusene i Skien og Arendal.
– Dette blir utrolig spennende. Alt som kan spare tid er viktig, sier ambulansearbeider og anestesisykepleier Vibeke Thoresen.

Med ultralyd i bilen kan ambulansearbeiderne undersøke pasienten og sende ultralydbildet til en kardiolog på sykehuset. Han eller hun avgjør om brystsmertene kan skyldes et infarkt. I tillegg tas det hurtigtest av troponin-nivået i blodet.
– Ved å flytte disse undersøkelsene ut av sykehuset, kan vi spare verdifull tid, sier Skoland.
Han håper at den nye ordningen vil føre til at flere infarktpasienter kan overleve og unngå senskader fordi de får riktig behandling raskere enn i dag.