Bakterier fra avføring kan brukes i behandling

Sykehuset Telemark har deltatt i en studie som har vakt internasjonal oppmerksomhet. Studien viser at friske avføringsbakterier kan gi bedre resultater enn behandling med antibiotika for en spesiell type tarmbetennelse. – Det er første gang i verden at dette er undersøkt, sier overlege Hilde Skudal.

Hilde Skudal er medforfatter til studien som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine. For få dager siden ble resultatene også presentert på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Disease Week.

Tarmbetennelse som kommer av bakterien Clostrididum Difficile er en fryktet komplikasjon etter antibiotikabehandling. Betennelsen gir diare, og den kan i verste fall være dødelig. Mange pasienter får tilbakefall etter første behandling med antibiotika og må ha flere kurer for å bli friske. Hittil har behandling med antibiotika vært standardbehandling.

– I denne multisenterstudien sammenlignet vi antibiotikabehandling med behandling der vi tilførte tarmbakterier fra en frisk person. Pasientene ble tilfeldig fordelt mellom de to behandlingene like etter at infeksjonen var påvist, sier Skudal. Hun forteller at sju av ni pasienter som fikk tarmbakterier ble friske, mens bare fem av elleve i antibiotikagruppen. Ingen fikk alvorlige bivirkninger.

– Dette er oppløftende resultater, mener Skudal. Hun mener likevel det for tidlig å si om dette kan brukes i klinisk praksis.
– Vi må først ha med mange flere pasienter i en stor studie, og det vil nok ta noen år før vi eventuelt kan tilby pasientene denne behandlingen, sier Hilde Skudal.

Det er mange ulemper med antibiotikabehandling. Det er bivirkninger, vedvarende ubalanse i tarmen, og ikke minst utvikling av antibiotikaresistens.
– Antibiotikaresistens er et økende problem, og det er et internasjonalt mål å redusere bruken av antibiotika. Da blir det nødvendig å finne nye behandlingsmetoder. Denne studien kan være begynnelsen på en slik alternativ behandlingsstrategi, sier Skudal.

Etter sommeren starter en større studie for å bekrefte funnene. Da skal forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus samarbeide med Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark, Sørlandet sykehus, Vestre Viken, Lovisenberg diakonale sykehus og Karolinska Institutet i Stockholm. Forskere fra USA er også involvert.