Barn med kreft får hjemmebehandling

Barn og ungdom med kreft skal få tettere oppfølging i eget hjem. Tre sykepleiere fra barne- og ungdomsmedisinsk avdeling reiser nå hjem til kreftrammede unge for å ta blodprøver, gi ernæringsråd og annen behandling.

 

– Vi har allerede hatt flere hjemmebesøk og har gode erfaringer så langt. Det er flott å kunne tilby barnet behandling i kjente og trygge omgivelser, sier avdelingsleder Torhild Rødseth Haugen. Hun mener at barn har det best hjemme så lenge det er medisinsk forsvarlig.

Erfaringer fra andre avdelinger viser at familiene er utelukkende positive til et slikt tilbud. Hjemmebesøk normaliserer hverdagen til barnet, og kan bety mye for tilfriskning og trivsel.

– Familiene er bare så sjeleglade og takknemlige for å få besøk hjemme. Å reise til sykehuset for å blodprøve kan ta flere timer, men kan være unnagjort på ti minutter hjemme, sier barnesykepleier Randi N. Hågen.

Med gavemidler fra Fondet for kreftsyke barn, Barnekreftforeningen og Trivselsfondet er avdelingen nå i startfasen med dette tiltaket.

– Her videreutvikler vi tilbudet til unge kreftpasienter og deres familier. Vi har tre sykepleiere som er klare til å reise på planlagte besøk, men som også kan ta besøk på sparket når det er mulig, sier Rødseth Haugen. Hun forteller at det kan være alt fra rene omsorgsbesøk til stell av venekateter og blodprøvetaking. Det kan også handle om at sykepleieren gir veiledning eller medisiner i form av infusjoner eller injeksjoner. Torhild Rødseth Haugen mener det er mange fordeler ved hjemmebesøk.

– De kreftrammede barna slipper å avbryte skolen fordi de må på sykehusbesøk. De får en mer normal hverdag og har bedre muligheter til å være sammen med venner og følge opp fritidsaktiviteter. Dette vet vi har betydning for raskere tilfriskning, sir Torhild Rødseth Haugen.

Hun håper at prøveprosjektet kan være første skritt mot å etablere et permanent tilbud for barn med kreft som ønsker hjemmebesøk.