Barn med pustevansker slipper lang reise

Alvorlig syke barn og unge ble tidligere sendt til Oslo hvis de hadde behov for å puste med respirasjonsstøtte. Nå er Sykehuset Telemark ett av få sykehus i Helse Sør-Øst som tilbyr disse tjenestene selv.

Avdelingsleder Torhild Rødseth Haugen berømmer samarbeidet mellom Barneavdelingen og Medisinsk klinikk, og innsatsen til et kompetanseteam som består av tre leger, fire sykepleiere og en fysioterapeut.
– Dette handler om 20-30 alvorlig syke barn og unge som trenger respirasjonsstøtte hjemme. De kan ha ulike diagnoser, men alle trenger hjelp til å puste godt nok, spesielt om natta.

Før ble pasienter sendt til Ullevål ved start av behandling og kontroller. Nå kan dette gjøres ved Barneavdelingen på Sykehuset Telemark.
– Dette er mulig fordi teamet har hospitert og opparbeidet seg nødvendig kompetanse, sier seksjonsleder Anita Høyvarde Jensen.

Fagutviklingssykepleiere ved flere avdelinger og seksjoner har samarbeidet tett for å få dette tilbudet på plass.
– Godt samarbeid er viktig for å sikre god pasientbehandling, sier Torhild Rødseth Haugen.