Helsenorge

Barn og unge får raskere hjelp

Sykehuset Telemark har redusert ventetiden for barn og ungdom som trenger psykisk hjelp. Ventetiden har gått ned fra 46 til 26 dager på ett år, og det er blant de korteste ventetidene i landet.

– Det gode resultatet skyldes stor innsats fra behandlere, sekretærer og ledere, sier avdelingsleder Anne Kjendalen.

Hun forteller at behandlerne har blitt flinkere til å rydde plass i timebøkene sine for at barn og unge skal få den første samtalen. Et annet grep var at flere seksjoner økte fra ett til to inntaksmøter i uka.

– Vi var veldig tydelige på at vi skulle få ned ventetidene i løpet av 2018, sier Anne Kjendalen. Hun håper at ventetidene vil holde seg lave framover.

– Mange unge og deres foresatte frykter lange ventetider, og vi ser at de blir glade når de kan få rask hjelp, sier Kjendalen.