HELSENORGE

Bedre behandling for proteser

Sykehuset på Notodden innfører en ny og bedre behandling for pasienter som trenger protese. – Pasientene kommer seg raskere på beina, og de slipper å ligge på sykehus i mange dager, sier overlege Ola Wessel-Tingby.

Den nye behandlingen er utarbeidet i tett samarbeid mellom ortopeder, ansatte på anestesi, sengepost og fysioterapi.

– Når pasienter kommer til sykehuset for å sette inn en kneprotese eller hofteprotese, får de bedre informasjon enn tidligere, og dette gjør dem mer forberedt, sier Wessel-Tingby. Han jobber som ortoped, og sammen med kollega Hans Peter Olséen har de hentet mye av sin erfaring fra Sverige.

Sykepleiere, lege og fysioterapeuter gjør forundersøkelsene. Pasienten møter gjerne den samme sykepleier, lege og fysioterapeuten igjen når de kommer inn for operasjon. – Dette er med på å skape en god tillitt og trygghet for pasienten, sier sykepleier Elisabeth Oskasin.

– Vi fokuserer på at pasientene vil være friske etter operasjon, og ikke syk, og da er det lettere å motivere dem til å komme seg i aktivitet, sier Olséen.

For pasientene betyr den nye behandlingen mindre smerter enn tidligere.
– Vi har blitt mer bevisste på smertelindringen. Vi bruker mye lavere doser enn før, men med bedre effekt, sier seksjonsoverlege Egil Hardang Johannesen.

Han forteller at pasientene får kortere oppvåkning etter operasjon, og at pasientene kan begynne å spise og drikke tidligere. – Pasientene kommer tidligere tilbake til sengepost og starter mobiliseringen ofte med en gang etter ankomst, sier Oskasin.

– Når pasientene kommer seg opp av senga, blir risikoen for infeksjoner og andre plager også mindre, sier Wessel-Tingby. Han sier at de fleste pasientene kan reise hjem etter ett døgn, mens de ofte ble liggende på sykehuset i 3-4 dager tidligere.

Wessel-Tingby presiserer at selve operasjonen er den samme som før, og at det ikke er et mål å redusere selve operasjonstiden. – Det er det vi gjør før og etter, samt bedre smertebehandling, som gjør at dette blir bedre for pasientene, sier Wessel-Tingby.

– Etter at vi har innført den nye behandlingen, vil vi påstå at vi ligger langt framme på proteseoperasjoner i Norge, sier overlegene.