HELSENORGE

Bedre diagnostikk for prostatakreft

Sykehuset Telemark tar nå i bruk nytt og avansert utstyr som gir sikrere diagnostikk og behandling av prostatakreft. – Dette er et ledd i sykehusets strategiske satsing på god kreftbehandling, sier avdelingsleder Torhild Fredheim Nilsen.

Sykehuset Telemark blir et av de første sykehusene i landet som skaffer seg det moderne apparatet til 2,3 millioner kroner. Her kobles MR-bilder og ultralydteknologi sammen for å finne det lille området i prostata hvor radiologene har mistanke om kreft under utvikling.

Avdelingsleder Torhild Fredheim Nilsen er glad for investeringen fordi det gir bedre kvalitet på kreftdiagnostikken, samtidig som det krever mindre ressurser enn tidligere. Urologer, sykepleiere og radiologene har allerede fått opplæring i utstyret, og denne uka var apparatet i full drift.

– Dette er en fantastisk teknologi som vil bety et løft for behandling og diagnostikk av prostatakreft, sier overlege Petter Hals. Han tror at apparatet vil føre til redusert behov for biopsier på sikt, og han sier at teknologien vil gjøre de ansatte mer trygge på hvilke pasienter som har en hissig krefttype og hvilke som har en snill variant. Den første gruppen krever rask operasjon, mens den andre kan følges med aktiv overvåkning.

– For pasientene betyr dette større trygghet for riktig diagnose og behandling, understreker Petter Hals.