HELSENORGE

Bedre hjelp til unge med spiseforstyrrelser

Sykehuset Telemark har fått 2,9 millioner kroner for å styrke tilbudet til barn og unge med spiseforstyrrelser. Det er Helse Sør-Øst som har bevilget ekstra midler for å få ned ventetider på en rekke områder.


Fra venstre. Konstituert seksjonsleder Gina Evensen og avdelingsleder for ABUP Anne Kjendalen.

–  Vi er veldig glade for disse midlene. De skal brukes til å utvikle et bedre tilbud både i Ambulant team for spiseforstyrrelser ved Seksjon for Familiebehandling, og i et samarbeid mellom Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ,og Ungdomspsykiatrisk sengepost (UPS). En del av ungdommene våre har behov for tettere oppfølging poliklinisk både før og etter innleggelse på sengeposten, sier Anne Kjendalen.

Avdelingslederen for Avdeling for Barn og Unges psykiske Helse legger ikke skjul på at pengene kommer godt med for å håndtere en økt pågang av henvisninger til Ambulant team for spiseforstyrrelser det siste året.
Planen nå er å bruke midlene til å utvikle et bedre og mer familierettet tilbud til unge med spiseforstyrrelser, og poliklinisk behandlingstilbud i samarbeid med Ungdomspsykiatrisk sengepost. Dette vil kunne bidra til kortere ventetider og et mer helhetlig og fleksibelt behandlingstilbud.

–  Vi ønsker blant annet å få på plass et familie/foreldrekurs for foresatte til unge med spiseforstyrrelser. Det kan være krevende å være pårørende og familie til ungdom som sliter psykisk. Dette skal være et kurs som kan hjelpe pårørende til å støtte ungdommene sine på best mulig måte, understreker Anne Kjendalen.
Det var Helse Sør-Øst som inviterte sykehusene til å søke om midler til forbedringstiltak, og til sammen søkte sykehusene i regionen om 165 prosjekter.