HELSENORGE

Bedre informasjon om barn og narkose

Det er mange barn som synes det er skummelt når de skal legges i narkose. Derfor er det viktig med god informasjon til både barn og foresatte. – Når barn og foreldre er trygge, blir behandlingen som regel bedre, sier seksjonsleder Jorunn Halsen.

Av og til må barn legges i narkose. Ofte er det fordi de skal opereres, men det kan også være andre behandlinger som krever at barnet sover. – Når barn skal legges i narkose, er det viktig at de er forberedt og vet hva som skal skje. Da slipper de unødvendig uro, sier Halsen.

Hun forteller at de ansatte er opptatt av å skape trygghet hos både barn og foreldre, og hun oppfordrer foresatte til å snakke med barnet før det skal på sykehus. – De kan blant annet forberede seg ved å se på en video som sykehuset har laget om barn og narkose, sier seksjonslederen. Filmen handler om en gutt som må legges i narkose, og om det som skjer før, under og etter behandling.

– Hvis foreldrene ser på videoen sammen med barnet, og gjerne hjemme i trygge omgivelser, tror vi at mange barn vil være tryggere når de kommer til sykehuset, sier Jorunn Halsen. Filmen hun henviser til finnes på flere språk (norsk, engelsk, fransk, somali og arabisk), og det er også laget en tekstet versjon.

Jorunn Halsen sier at avdelingen ønsker å modernisere kommunikasjonen med pasienter og pårørende, og at de derfor ønsket å lage en video framfor å oppdatere en gammel brosjyre. – Vi ser på dette som viktig forbedrings- og kvalitetsarbeid, sier Halsen.